دستگاه های کفسابی و سنگسابی که وجود دارد در کفسابی کف سابی پارسیان را بشناسیم

0
458
کفسابی کف سابی
کفسابی کف سابی

دستگاه های کفسابی و سنگسابی که وجود دارد در کفسابی کف سابی پارسیان

دستگاه های کفسابی و سنگسابی که وجود دارد در کفسابی کف سابی پارسیان

اولین دسته

دستگاه های کفسابی و سنگسابی که وجود دارد عموما به ۴دسته تقسیم می شوند.

از اولین و بهترین آن ها می توان به دستگاه سه فاز اشاره کرد که در زیر به آن اشاره می شود.

کفسابی

کفسابی کف سابی
کفسابی کف سابی

این دستگاه اکثرا در جاهای مخصوص خود استفاده می شود در جاهایی که دارای برق سه فاز است

و این که قدرت بیشتری برای ساب زدن احتیاج است از این دستگاه استفاده می شودکه قدرت بیشتری دارد.

این دستگاه بسیاری از کارهارا راحت ترکرده مانند برش و پرداخت سنگ وهمچنین کار کفساب را راحت تر میکند

استفاده از این دستگاه در وقت کفسابی صرفه جویی می کند و همچنین بهترین کیفیت را ارائه می دهد.

دومین دسته

دستگاه های  کفسابی کف سابی تک فاز

این دستگاه کفسابی کف سابی و سنگسابی تک فاز مشابه کار سه فاز را انجام میدهد

فقط فرق های با دستگاه کفسابی کف سابی سنگ سابی سه فاز دارد که در زیر به آن ها اشاره می کنیم

اولین فرق اینکه از برعکس دستگاه کفسابی کف سابی سه فاز از برق معمولی برای این دستگاه می توان اشاره کرد

و نکته منفی این دستگاه نسبت به دستگاه کفسابی کفسابی سه فاز اینکه قدرت کمتری نسبت به آن دارد

سومین دسته

دستگاه کفسابی کف سابی ساب پله

همان طور که از اسم این دستگاه می توان فهمید این دستگاه برای کفسابی کف سابی پله ساختمان ها استفاده می شود

با دومیله ثابت که در پشت آن قرار دارد و لی چرخشی است کار کفسابی کف سابی پله هارا انجام می دهد

اما این رو باید بگوییم که دستگاه کفسابی  و ساب زنی پله همان تک فاز است دراما درسایز کوچکتر

کفسابی کف سابی سنگ سابی پارسیان

کفسابی کف سابی در تمام نقاط ایران

کفسابی ، کف سابی سنگ ، کفسابی موزاییک ، کفسابی ساختمان ،

 

LEAVE A REPLY