پلیش زدن سنگ کف کفسابی کف سابی پارسیان :۰۹۱۲۳۵۰۳۴۱۵

0
386
خدمات کفسابی کف سابی سنگسابی پارسیان
کفسابی کف سابی

پلیش زدن سنگ کف کفسابی کف سابی پارسیان

پلیش زدن سنگ کف کفسابی کف سابی پارسیان

پلیش زدن سنگ کف برای پلیش زدن سنگ کف باید اول کف را کاملا تمیز کرده بعد این که پلیش نیز دو نوع است

ایرنی و ایتالیایی پلیش ایرنی ارزان تر از ایتایایی است و کار پلیش ایتالیایی بهتر از پلیش ایرانی است

پلیش زدن خوبی که دارد باعث براق کردن و شفاف کردن سنگ می شود

پلیش زدن سنگ کف کفسابی کف سابی پارسیان
کفسابی کف سابی

در کفسابی کف سابی   وسنگسابی سنگ سابی پارسیان پلیش زدن برای تمامی سنگ ها مفید است

حتی برای سنگ های قدیمی که عمر آنها را زیاد می کند

پلیش زدن باعث لیز شدن سنگ و براقیت سنگ می شود که این یکی از مزایای کفسابی است .

کفسابی کف سابی  چند مرحله دارد در کفسابی کف سابی  پارسیان

۱٫مرحلهی او ل در کفسابی و سنگ سابی  پارسیان اولین کاری در کفسابی  کف سابی پارسیان انجام می شود

پستی و بلندی سنگ را با الماس زبر گرفته که این کار باعث یک دست شدن و بالا پایینی گرفته می شود

وقتی دست خود را بین دو سنگ میکشید بالا و پایینی رااحساس نمی کنید

مرحله ی بعدی در کفسابی و سنگ سابی پارسیان این است که با الماسه ۶۰ زبری ساب اول را گرفته  ومو های سنگ را ازبین می بریم

مرحله ی سوم در سنگ سابی و کفسابی پارسیان این است که یک بتونه روی سنگ میکشیم

تا بین سنگ اگر خالی باشد پر شود و رگه های سنگ نیز پر شود که این کار با رزین می تواند انجام شود

رزین بهتر از بتونه است ولی هر کدام کارایی خاص خود را دارد

مرحله ی چهارم در سنگ سابی و کفسابی پارسیان این است که با الماسه ی ۱۸۰برای از بین بردن

بتونه و زبری ساب ۶۰ که پیدر محله ی قبل توضیح داده شده است انجام می شود

و موج ها و خط و خش سابهای قبل را بگیرد

کفسابی کف سابی سنگسابی سنگ سابی پارسیان

LEAVE A REPLY