خدمات انجام کفسابی سنگسابی تراورتن پارسیان ۰۹۱۲۳۵۰۳۴۱۵

0
295
کفسابی سنگسابی ساختمان با بهترین روش های کفسابی
کفسابی کف سابی سنگسابی

خدمات انجام کفسابی سنگسابی تراورتن

خدمات انجام کفسابی سنگسابی تراورتن

برای انجام تراورتن اول باید از تیغه زنی شروع بکنیم که از لقمه های خاصی استفاده می شود که

نمونه ای از آن هار در این پست به شما می گوییم.

از لقمه های ۳۶ یا ۴۳ استفاده می کنیم که هیچ ناخونکی روی سنگ ها باقی نماند

ما در این کار باید بندهای سنگ را پر کنیم که کارمان بهتر بشود و برای پرکردن بندهای سنگ باید

از چسب بتن و یا اینکه از سیمان استفاده کنیم.

در این حالت تمام بندهای سیمان در کفسابی کف سابی پر شده است و دیگر

هیچ جالی خالی ودر بندها وجود ندارد وهمه ی آن ها پر شده است.

برای اینکه سنگ های بهتر دیده شود کفسابی کف سابی باید از رزین کردن استفاده

بکنیم که از لقمه های مانند لقمه های ۶۰ استفاده می کنیم که این ساب از

ساب قبلی نرم تر است.

باری اینکه خط و خش هارا از بین ببریم از لقمه ساب ۸۰ استفاده می کنیم ، و همینطور

اگر بخواهیم خط و خش های ساب قبلی که همان ساب ۸۰ است از بین ببریم باید

از ساب ۱۲۰ استفاده بکنیم که این کار تمام خط و خش های روی سنگ را از بین

می برد و سنگ شما مانند رو زاول می شود

کفسابی کف سابی حسین زاده از بهترین کفسابی ها در تهران

وقتی که این کارهارا انجام دادیم دیگر نباید خط و خشی روی سنگ ها باقی بماند

که بعد از اینکه دیگر هیچ خطو خشی رو ی سنگ ها باقی نماند ما می توانیم از

از ساب های براق کننده و جلا دهنده استفاده کنیم که این کار بهترین حالت زیبایی را

به سنگ می دهد.

وقتی که سنگ ها بر اثر مرور زمان رنگ خود را از دست می دهند ما می توانیم از

لقمه های امیر خانی استفاده بکنیم که برای جلا بخشی و برگشتن سنگ به

حالت اولیه خودش است.

خدمات انجام کفسابی سنگسابی تراورتن
کفسابی کف سابی سنگسابی

LEAVE A REPLY